Autor: Easy House / data publikacji: 21 lutego 2022

Jak i po co dbać o drożność kanalizacji

Raczej nie ma konieczności dowodzenia walorów użytkowych toalety, ale co się dzieje z wyrzuconymi do niej nieczystościami i dokąd właściwie trafiają? Nieprawidłowe eksploatowanie kanalizacji potrafi się zemścić na użytkownikach, wyrządzając niemałe i, powiedzmy sobie wprost, brzydko pachnące szkody.

Czego nie wyrzucać do kanalizacji

Od kilku lat przedsiębiorstwa wodociągowe w całym kraju prowadzą kampanie edukacyjne dotyczące poprawnego korzystania z tej instalacji. Do zatorów w sieci kanalizacyjnej (zarówno tej w budynku, jak i poza nim) najczęściej dochodzi z powodu nagromadzenia się w niej tłuszczów, czyli substancji oleistych pozostałych po sporządzeniu posiłku (np. oleju po smażeniu kotletów, oleju z frytkownicy czy masła), które bywają wylewane do odpływów w mieszkaniach. Oprócz tego do kanalizacji trafiają też chusteczki nawilżane – niejednokrotnie wykonane z materiału, który nie rozkłada się w wodzie tak szybko jak papier. Do muszli niestety wyrzuca się również waciki i patyczki kosmetyczne, pieluchy jednorazowe, a także odpady kuchenne i leki. Dla żadnej z wyżej wymienionych kategorii odpadów kanalizacja nie jest dobrym miejscem. W jaki sposób zatem należy się ich bezpiecznie pozbywać? Warto dowiedzieć się więcej na temat segregacji odpadów.

Skutki zapchania kanalizacji

Kłopotliwą konsekwencją wyrzucania do toalet odpadów, które nie powinny się w niej znaleźć, są głównie zatory i cofnięcie się nieczystości, a w konsekwencji nawet zalanie mieszkania, piwnicy czy chodników. Nie trzeba chyba wspominać o wydatkach i stresie, jakie wiążą się z tego typu sytuacjami. Zdecydowanie lepiej im przeciwdziałać.

Jak udrożnić kanalizację

Udrażnianie kanalizacji jest kosztowne i wymaga użycia odpowiedniego sprzętu, a prace wykonywać należy w taki sposób, aby nie uszkodzić sieci kanalizacyjnej. Bywa, że zator jest tak duży, że nie ma możliwości jego rozdrobnienia lub przepchnięcia i konieczne jest skuwanie posadzki, co dodatkowo naraża właściciela mieszkania lub wspólnotę na koszty. Ogólnodostępne w sklepach środki do udrażniania odpływów kanalizacji niejednokrotnie tylko pogarszają sytuację – kamienieją lub zawarte w nich substancje aktywne uszkadzają rury PVC, z których zrobiona jest sieć kanalizacyjna.

Co należy uzgodnić z zarządcą wspólnoty

Warto też wspomnieć o kilku kwestiach, które wymagają uzgodnienia z zarządcą wspólnoty. Przykładowo montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora może ingerować w części wspólne (uszkodzenie izolacji płyty balkonowej czy ściany poprzez dokonanie odwiertu na przeprowadzenie instalacji). To samo dotyczy montażu markiz, zadaszeń czy przegród. Tak więc tego typu zmiany lepiej omówić najpierw z osobą odpowiedzialną za stan techniczny budynku.

Wspólny problem

Nawet na pozór niewielkie ilości drobnych odpadów z poszczególnych mieszkań gromadzą się z czasem i kumulują w sieciach miejskich, tworząc tam zatory i generując kolejne utrudnienia. Oczyszczalnie odbierające nieczystości płynne również mają ograniczone możliwości i lepiej nie sprawdzać, ile są w stanie maksymalnie wytrzymać. We wspólnym interesie leży zatem, byśmy dbali o rozsądne korzystanie z toalet, tak aby uniknąć w przyszłości sprzątania mieszkania po wybiciu kanalizacji i ograniczeń w dostępie do toalety do czasu przyjazdu hydraulika.

Podziel się tym artykułem:

Autor: Easy House / data publikacji: 11 lutego 2022

Zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

CEEB została uchwalona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem.

Termin złożenia zgłoszenia

Składanie deklaracji rozpoczęło się już 1 lipca 2021 roku. Właściciele i zarządcy budynków mają jednak czas na spełnienie tego obowiązku do 30 czerwca 2022 roku.

Kto jest odpowiedzialny za złożenie zgłoszenia

Jeśli w budynku znajduje się wspólne źródło ogrzewania, deklarację składa zarządca wspólnoty. Natomiast w przypadku indywidualnych źródeł ciepła (piece gazowe, kominki) deklarację składa właściciel lokalu.

Co z nowymi budynkami

W sytuacji gdy mamy do czynienia z nowo powstałymi obiektami, w których uruchomienie ogrzewania nastąpiło po 1 lipca 2021 roku lub dokonano zmiany źródła ogrzewania, właściciel lub zarządca muszą dokonać zgłoszenia w ciągu 14 dni.

Gdzie i jak złożyć deklarację CEEB

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Deklarację CEEB można złożyć za pomocą dostępnych formularzy – przez profil zaufany, e-dowód lub osobiście we właściwym urzędzie gminy. Zgłoszeniu podlegają zarówno budynki mieszkalne, jak i niemieszkalne. Interaktywny druk oraz wskazówki dotyczące złożenia deklaracji dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Spóźniłem się, więc…

Za brak złożenia deklaracji lub niezłożenie jej w przewidzianym terminie wprowadzone zostały sankcje karne – grzywna wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Kary można uniknąć, składając czynny żal, zanim samorząd rozpocznie procedurę administracyjną.

Podziel się tym artykułem:

Zgłoś usterkę

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe