Autor: Easy House / data publikacji: 11 lutego 2022

Zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

CEEB została uchwalona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem.

Termin złożenia zgłoszenia

Składanie deklaracji rozpoczęło się już 1 lipca 2021 roku. Właściciele i zarządcy budynków mają jednak czas na spełnienie tego obowiązku do 30 czerwca 2022 roku.

Kto jest odpowiedzialny za złożenie zgłoszenia

Jeśli w budynku znajduje się wspólne źródło ogrzewania, deklarację składa zarządca wspólnoty. Natomiast w przypadku indywidualnych źródeł ciepła (piece gazowe, kominki) deklarację składa właściciel lokalu.

Co z nowymi budynkami

W sytuacji gdy mamy do czynienia z nowo powstałymi obiektami, w których uruchomienie ogrzewania nastąpiło po 1 lipca 2021 roku lub dokonano zmiany źródła ogrzewania, właściciel lub zarządca muszą dokonać zgłoszenia w ciągu 14 dni.

Gdzie i jak złożyć deklarację CEEB

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Deklarację CEEB można złożyć za pomocą dostępnych formularzy – przez profil zaufany, e-dowód lub osobiście we właściwym urzędzie gminy. Zgłoszeniu podlegają zarówno budynki mieszkalne, jak i niemieszkalne. Interaktywny druk oraz wskazówki dotyczące złożenia deklaracji dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Spóźniłem się, więc…

Za brak złożenia deklaracji lub niezłożenie jej w przewidzianym terminie wprowadzone zostały sankcje karne – grzywna wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Kary można uniknąć, składając czynny żal, zanim samorząd rozpocznie procedurę administracyjną.

Podziel się tym artykułem:

Zgłoś usterkę

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe